• CNX:23°C

EVENT & NEWS

The Chiangmai Chamber Of Commerce Golf 2020

POSTED : 04 / 10 / 20

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ทีม สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมภูฟ้าเพลส และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในการแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ The Chiangmai Chamber Of Commerce Golf 2020 วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่

MORE EVENT & NEWS